Succesvol medewerkers herinschakelen

Afwezigheid door (langdurige) ziekte kost u handenvol geld. Een snelle en doeltreffende werkhervatting beperkt de directe en indirecte kosten van absenteïsme. U houdt kennis en competenties in uw bedrijf en zorgt voor tevreden en loyale medewerkers.

Wilt u werk maken van een doeltreffende re-integratie?

Contacteer ons!

051 26 90 20 | info@jobcentrum.be

 

Hulp nodig bij het opmaken van een re-integratieplan?

Het opmaken van re-integratieplannen behoort waarschijnlijk niet tot uw corebusiness. Van ons wel.

Onze medewerkers zijn specialisten in het creëren van aangepast werk en werkpostaanpassingen. Het advies van uw arbeidsgeneesheer zetten wij om in een realistisch en doeltreffend re-integratieplan op maat van uw bedrijf en uw medewerker.

 

Aan de slag met uw re-integratieplan

U hebt een goed re-integratieplan opgemaakt dat de adviezen van de arbeidsgeneesheer omzet in concrete voorstellen. Maar wat nu? Wij blazen leven in uw re-integratieplan!

Wij ondersteunen u bij de uitvoering van uw acties. Dit betekent dat wij de werkpostaanpassingen realiseren en het aangepast of ander werk samen met alle betrokkenen ontwerpen én toepassen. Daarnaast coachen wij uw medewerker en de leidinggevende(n) waar nodig en gewenst zodat elke werkhervatting in de beste omstandigheden kan gebeuren.

 

Een doeltreffend re-integratiebeleid voor uw onderneming

Een geslaagde re-integratie begint al op het moment van de ziektemelding van uw medewerker. Wij ondersteunen u in het uitwerken van een collectief re-integratiebeleid met heldere procedures, duidelijke communicatieafspraken en praktische opleiding voor uw leidinggevenden.

Meteen contact opnemen