Projecten

Onze maatschappij verandert razendsnel. Nieuwe situaties verdienen innovatieve projecten waarin we altijd op zoek gaan naar een antwoord op vragen die mensen op dat ogenblik hebben.

Geknipt functiecreatie en Jobcarving (ESF)

Van Efficiënte zorg naar duurzaam werk (Impulsfonds Provincie West-Vlaanderen)

Rentree werkhervatting na kanker (Kom op tegen Kanker)

 

Eerdere projecten

Werkkracht werkzoekende wordt loopbaanondernemer (ESF)

Burn-nie omgaan met psychische kwetsbaarheid en burn-out op de werkvloer (Impulsfonds provincie West-Vlaanderen)

Opnieuw of anders aan de slag met een arbeidshandicap in lokale besturen (Diverscity en FeGOB)

Compool; een vernieuwende vorm van arbeidsorganisatie (ESF)

Charter Duurzaam Ondernemen

Meteen contact opnemen