Partners

Jobcentrum maakt deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat in de domeinen zorg, onderwijs en werk extra kansen creëert voor personen met een beperking.

Onze succesvolle werking realiseren we in samenwerking met verschillende partners:

  • GTB: Elk traject is het resultaat van een goede samenwerking tussen de arbeidsbegeleider van Jobcentrum en de GTB trajectbegeleider. Onze doelstellingen lopen gelijk. Waar nodig en mogelijk werken we samen met andere dienstverleners die op één of andere manier betrokken zijn bij het traject.
  • VDAB: Jobcentrum is erkend door VDAB als één van de 12 Vlaamse GOB’s (Gespecialiseerd centrum voor Opleiding en Bemiddeling). Het grootste deel van onze middelen ontvangen we via deze weg. 
  • ESF: Voor verschillende lopende projecten doen we vaak beroep op ESF (Europees Sociaal Fonds).
  • FeGOB: Federatie van de 12 Vlaamse GOB’s
  • Sterpunt Inclusief Ondernemen: Het Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt de non-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren; de Werkplekarchitecten. Samen met hun leden leggen zij de nadruk op een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit.


Jobcentrum speelt ook een actieve rol in verschillende regionale, provinciale en Vlaamse overlegfora. Daardoor zorgen we voor blijvende aandacht voor onze doelgroep.

logo's partners