Onze opdrachtverklaring

 

Als Jobcentrum maken wij deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven.

Wij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen onze opdracht zich vooral situeert op het vlak van coaching bij het zoeken naar en het behouden van tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Wij willen binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden en werkenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt maatschappelijk en sociaal integreren via trajecten van opleiding, loopbaanbegeleiding en bemiddeling.

Wij willen dit doen:

 • vanuit een basishouding van permanent luisteren – vanuit christelijke inspiratie – naar de vragen en noden van de doelgroep;
 • vanuit een openheid voor allen die tot de doelgroep behoren, ongeacht hun individuele overtuiging;
 • vanuit een fundamenteel respect voor de waarde en de eigenheid van iedere persoon in zijn totaliteit. Aldus houdt onze visie op arbeid in dat ieder mens de kans moet krijgen om evenredig met zijn mogelijkheden een significante bijdrage te leveren aan de opbouw van de maatschappij;
 • vanuit een empowerende visie waarbij elke persoon zoveel mogelijk wordt aangemoedigd en gecoacht om zijn traject in eigen handen te nemen;
 • vanuit een organisatie waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om vanuit zijn specifieke deskundigheid, in een open overleg, mee te bouwen aan een kwaliteitsvol antwoord op de vraag van iedere cliënt;

en dit door:

 • het aanbieden van opleiding aangepast aan de vraag van de cliënt en de arbeidsmarkt;
 • het begeleiden naar werk en het verzekeren van opvolging na tewerkstelling;
 • het coachen van werkenden en zelfstandigen bij hun loopbaan;
 • het sensibiliseren van werkgevers, werkzoekenden, werkenden en de samenleving;
 • het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden;
 • het signaleren van noden en het geven van suggesties aan de overheid;
 • het intensief samenwerken met andere diensten en tewerkstellingsinitiatieven binnen en buiten het Dienstencentrum GID(t)S.