Over Jobcentrum

Werkzoekenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht voor hulp bij een langdurige tewerkstelling.

Werknemers of zelfstandigen met vragen over hun loopbaan kunnen bij ons terecht voor begeleiding en advies.

Bedrijven, (lokale) overheden en organisaties adviseren en ondersteunen we bij het aanwerven en aan de slag houden van werknemers.

De expertise die we in meer dan 25 jaar hebben opgebouwd, delen we graag met onze collega’s.
Daarom ontwikkelden we verschillende producten en opleidingen die nuttig kunnen zijn voor coaches en begeleiders.