Links

Onze campagnewebsite voor onze loopbaandienstverlening | www.vragenoverjeloopbaan.be

Dienstencentrum GID(t)S - creeërt extra kansen voor personen met een beperking | www.gidts.be

FeGOB - de federatie van GOB's | www.fegob.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling | www.vdab.be

GTB - dienst voor Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en bepaling | www.gtb-vlaanderen.be

SLN - Steunpunt Lokale Netwerken | www.sln.be